Πληρότητα ενδείξεων των ινσουλινών detemir και aspart στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη

Η σύγχρονη βασική ινσουλίνη detemir και η γευματική ινσουλίνη aspart μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, και οι δύο ινσουλίνες χρησιμοποιούνται σε παιδιά με διαβήτη τύπου 1 ηλικίας από 2 ετών και άνω1-2. Η έγκριση για τη χρήση της ινσουλίνης detemir δόθηκε μετά από την διεξαγωγή τυχαιοποιημένης μελέτης στην οποία συμμετείχαν 344 παιδιά με διαβήτη τύπου 1 (177 άτομα στην ομάδα ινσουλίνης detemir και 170 άτομα στην ομάδα ελέγχου – ινσουλίνη ΝΡΗ) όπου φάνηκε παρόμοιος γλυκαιμικός έλεγχος με λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια με την ινσουλίνη detemir σε σχέση με την ινσουλίνη ΝΡΗ. Σχετικά δε με την επίδραση της ινσουλίνης detemir στο σωματικό βάρος παρατηρήθηκε μικρότερο z-score για το σωματικό βάρος για τους ασθενείς με ινσουλίνη detemir, που σημαίνει μικρότερη συσχέτιση της αύξησης του βάρους με την ινσουλίνη detemir και διατήρηση της αύξησης σύμφωνα με την ανάπτυξη της ηλικίας τους2 .

Η ινσουλίνη detemir είναι πλέον το μόνο ανάλογο βασικής ινσουλίνης που χρησιμοποιείται σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 ηλικίας από 2 ετών. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, η έγκριση δόθηκε μετά από την διεξαγωγή τυχαιοποιημένης μελέτης με συμμετοχή 310 εγκύων γυναικών με διαβήτη τύπου 1, όπου φάνηκε ότι τα συνολικά ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών στις μητέρες ήταν παρόμοια για τις ομάδες θεραπείας με την ινσουλίνη detemir και την ινσουλίνη NPH3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων της Αμερικής (FDA) αναβάθμισε την ινσουλίνη detemir στην κατηγορία Β σχετικά με τη χρήση της κατά τη διάρκεια της κύησης. Η σύγχρονη γευματική ινσουλίνη aspart έχει από χρόνια πάρει τις παραπάνω εγκρίσεις (χρήση σε παιδιά με διαβήτη ηλικίας 2 ετών και άνω και χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης)4 . Έτσι, ο συνδυασμός της ινσουλίνης detemir με την ινσουλίνη aspart αποτελούν πλέον τον μοναδικό εγκεκριμένο συνδυασμό ανάλογων ινσουλινών στην Basal-Bolus θεραπεία είτε σε παιδιά με διαβήτη τύπου 1, ηλικίας από 2 ετών και άνω, είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. x


Τεύχος 27 σελίδα 18 Πατήστε εδώ

Related Post