Αξιολογώντας την αναγκαιότητα εμβολιασμού έναντι της γρίπης στα άτομα με Σ∆

100 χρόνια µετά την «Ισπανική γρίπη του 1918»

Το τετραδύναµο εµβόλιο απαντάει καλύτερα στην ιική εξέλιξη του ιού της Γρίπης καθώς περιλαµβάνει τα 2 στελέχη του τύπου Α (A/H1N1 και A/H3N2) και 2 B στελέχη (B/Victoria και B/Yamagata). Με τη σύνθεση αυτή προσφέρει ευρύτερη κάλυψη, απαντά καλύτερα στην επιδηµιολογική εικόνα κατά του ιού και δύναται ακολούθως να αυξήσει τα οφέλη της ∆ηµόσιας Υγείας

H φετινή εποχική περίοδος διαθέτει ένα ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτηριστικό καθώς έρχεται 100 χρόνια µετά την θανατηφόρα «Iσπανική γρίπη του 1918». Γίνεται αναφορά στην πρώτη µεγάλη πανδηµία του 20ου αιώνα, που εξόντωσε πάνω από είκοσι εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο και ήταν η πιο σοβαρή πανδηµία στη σύγχρονη ιστορία. Εκτιµάται ότι 500 εκατοµµύρια άνθρωποι ήτοι το 1/3 του παγκόσµιου τότε πληθυσµού προσβλήθηκε από µετάλλαξη του ιού της Γρίπης H1N1 του 1918. Σήµερα στην Ευρώπη του 2018 συνεχίζουν να πεθαίνουν περίπου 40.000 άνθρωποι εξαιτίας της νοσηρότητας και των επιπλοκών της γρίπης, µε ποσοστό περίπου 90% των θανάτων αυτών να εµφανίζεται σε άτοµα άνω των 65 ετών και ειδικότερα σε εκείνους που διαθέτουν συνοδά νοσήµατα. Στην προσπάθεια οχύρωσης της ∆ηµόσιας Υγείας οι Αρχές Υγείας και οι επιστηµονικές εταιρίες εστιάζουν στον εµβολιασµό των ατόµων που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες, όπως τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη. Γνωρίζουµε σήµερα ότι τα άτοµα µε διαβήτη (τύπου 1 και 2) έχουν 3-πλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν σοβαρές επιπλοκές εάν προσβληθούν από τη γρίπη σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό και 6-πλάσια πιθανότητα να νοσηλευθούν. Η πνευµονία, η βρογχίτιδα και οι ωτίτιδες, αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα επιπλοκών από γρίπη σε διαβητικά άτοµα. Παράλληλα η ίδια η γρίπη µπορεί να απορρυθµίσει έναν καλά ελεγχόµενο διαβήτη και να αποδυναµώσει το ήδη ευαίσθητο ανοσοποιητικό σύστηµα. Ο αντιγριπικός εµβολιασµός αποτελεί το πιο αποτελεσµατικό όπλο στην πρόληψη και ανάπτυξη της γρίπης και συστήνεται από σειρά ∆ιεθνών Οργανισµών ( WHO, International Diabetes Federation, American Diabetes Association, US Centers for Disease Control and Prevention, European Union countries). Τα δε Εθνικά προγράµµατα εµβολιασµού ανά τον κόσµο όπως και της χώρας µας συστήνουν τον αντιγριπικό εµβολιασµό των ατόµων υψηλού κινδύνου µε προτεραιότητα.
Στην οµάδα υψηλού κινδύνου για εµβολιασµό υπάγονται τυπικά εκτός από τα άτοµα µε διαβήτη, οι ηλικιωµένοι ασθενείς, οι έγκυες γυναίκες και οι επαγγελµατίες Υγείας. Στη χώρα µας συστήνεται επιπρόσθετα αντιγριπικός εµβολιασµός και για όλους τους ηλικιωµένους άνω των 60 ετών. Για την εποχική γρίπη του 2018-2019 διατίθεται στη χώρα µας το τετραδύναµο αντιγριπικό εµβόλιο. Το τετραδύναµο εµβόλιο απαντάει καλύτερα στην ιική εξέλιξη του ιού της Γρίπης καθώς περιλαµβάνει τα 2 στελέχη του τύπου Α (A/H1N1 και A/H3N2) και 2 B στελέχη (B/Victoria και B/Yamagata). Με τη σύνθεση αυτή προσφέρει ευρύτερη κάλυψη, απαντά καλύτερα στην επιδηµιολογική εικόνα κατά του ιού και δύναται ακολούθως να αυξήσει τα οφέλη της ∆ηµόσιας Υγείας. Άλλωστε η περσινή εποχική γρίπη επιβεβαίωσε καθοριστικά την ανάγκη εµβολιασµού µε τετραδύναµο εµβόλιο γρίπης καθώς σε όλη την Ευρώπη, όπως και στη χώρα µας κυριάρχησε επιδηµιολογικά ο τύπος Β ο οποίος δεν περιλαµβανόταν στη σύνθεση του τριδύναµου εµβολίου που διαθέταµε µέχρι σήµερα. Ο εµβολιασµός έναντι της γρίπης συστήνεται από το Εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών και αποζηµιώνεται πλήρως για όλα τα άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες.


Τεύχος 53 σελίδα 25 Πατήστε εδώ

Related Post