Βιβλιογραφία

Νόμοι και Εγκύκλιοι που αφορούν στον διαβήτη με επισημάνσεις (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΠΥ, Υπουργείο Εργασίας κ.λ.π.)

 

Ευχαριστούμε θερμά αυτούς που μας βοηθούν στην προσπάθειά μας για ενημέρωση