Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Image Placeholder

Α’ Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στ. Κυριακίδη 1, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη