ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Τ: 2313303316 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 23109933369

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Τ: 2310 89200, 2310 892101 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2310 892616

Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκη «Παπαγεωργίου»

Τ: 2313 324226, 2313 324248 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2313 323000