ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» Νίκαια

Τ: 213 2077000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 213 2077660 Δημ. Μαντούβαλου 3, ΤΚ 18484, Νίκαια

Γ.Ν. Πειραιά «Τζάννειο»

Τ: 210 4592000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 4592174, 210 4592583