ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών

Τ: 2610 999111 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2610 969149