Γ.Ν. Αθηνών «Πολυκλινική»

Image Placeholder

Πειραιώς 3, ΤΚ 10552, Αθήνα