ΑΘΗΝΑ

Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία»

Τ: 213 2013451 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 7496312

Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Τ: 210 7770501-4 Τ. (εξωτ. ιατρείο) : 210 3381392

Ν.Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»

Τ: 210 7201000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 7201258

Ν.Γ.Ν. Αθηνών ΝΙΜΤΣ

Τ: 210 7288001 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 7288111

Γ.Ν. Αθηνών «Πολυκλινική»

Τ: 210 5276000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 5276222

Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Τ: 210 7769000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 213 2088333 Β. Σοφίας 114, ΤΚ 11527, Αθήνα

Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»

Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο: Τηλ. 213 2061 108 Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού: Τηλ. 213 2061 129 Ιατρείο Παχυσαρκίας: Τηλ. 213 2060 919 Εξωτερικό Ιατρείο Αντλιών ινσουλίνης: Τηλ. 213 2061 094

Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Τ: 210 7768000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 210 7768283