Ν.Γ.Ν. Κομοτηνής

Σισμανόγλου 45, ΤΚ 69100, Κομοτηνή