ΘΡΑΚΗ / Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Ν.Γ.Ν. Ξάνθης

Τ: 25410 47100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 25410 47261-262