Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Δραγάνα, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη