ΘΡΑΚΗ / Ν. ΕΒΡΟΥ

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Τ: 25510 74000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 25510 75520