Ν.Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πολυμερή 134, ΤΚ 38222, Βόλος