ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Τ: 24210 94200 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 24213 51115