Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας

Μεζούρλο,ΤΚ 41110, Λάρισα