ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας

Τ: 2413 501000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2413 5024308

Γ.Ν. Λάρισας

Τ: 2410 230031 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2410 560384