Ν.Γ.Ν. Καρδίτσας

Τέρμα Ταυρωπού, ΤΚ 43100, Καρδίτσα