ΘΕΣΣΑΛΙΑ / Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ν.Γ.Ν. Καρδίτσας

Τ: 24410 65555 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 24413 51222