ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ / Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Θηβών

Τ: 22620 24444 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 26623 50133