ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ / Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ν.Γ.Ν. Λαμίας

Τ: 22310 63000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 22310 63087