ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ / Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Χαλκίδας

Τ: 22210 21901-10 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 22210 35259

Κ.Υ. Καρύστου

Τ: 22243 50100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 22243 50104