Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»

Λεωφ. Μεσογείων 24, ΤΚ 10024, Αθήνα