Μαιευτικό Γυναικολογικό κέντρο Αθηνών «Έλενα Ε. Βενιζέλου»

Πλ. Ε. Βενιζέλου, ΤΚ 11521, Αθήνα