Γ.Ν. Βούλας «Ασκληπιείο»

Βασ. Παύλου 1, ΤΚ 16673, Βούλα