Γ.Ν.Θ. Αθηνών «Σωτηρία»

Μεσογείων 152, ΤΚ 11527, Αθήνα