Γ.Ν. Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Ενδοκρινολογικό Τμήμα

Δ. Μαντούβαλου, Νίκαια, ΤΚ 18484, Νίκαια