Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία»

Μ. Ασίας & Θηβών, ΤΚ 11527, Αθήνα