Γ.Ν.Ν. Αθηνών «Ελπίς»

Δημητσάνης 7, ΤΚ 11522, Αθήνα