Γ.Ν. Αθηνών «Σισμανόγλειο»

Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, ΤΚ 15126, Αθήνα