Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»

Ιακωβάτων 43, ΤΚ 11144, Αθήνα