Γ.Ν.Α. «Γεώργιος Γεννηματάς»

Λεωφ. Μεσογείων 154, ΤΚ 15669, Αθήνα