Γ.Ν.Α. «Αγία Όλγα»

Αγίας Όλγας 3-5, ΤΚ 14231, Ν. Ιωνία