Γ. Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά «Μεταξά»

Μπόταση 51, ΤΚ 18537, Πειραιάς