251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Π. Κανελλοπούλου 3, ΤΚ 15500, Χολαργός