Ν.Γ.Ν. Τρίπολης «Ευαγγελίστρια»

Ερ. Σταυρού (Τέρμα), ΤΚ 22100, Τρίπολη