ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ν.Γ.Ν. Τρίπολης «Ευαγγελίστρια»

Τ: 2710 371700 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2710 371809