ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Ν.Γ.Ν. Άργους

Τ: 27513 60290, 27510 24455 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 27510 64128