ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ / Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ν.Γ.Ν. Ζακύνθου

Τ: 26950 59100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 26950 59221