ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ / Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ν.Γ.Ν. Λευκάδας

Τ: 26450 38200 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 26450 38284