ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ / Ν. ΣΑΜΟΥ

Ν.Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

Τ: 22730 83100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 22730 83499-83136