Ν.Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ε. Βοσιάνη 48, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη