Ν.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»

Εθνικής Αμύνης 41, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη