Ν.Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος»

Ελένης Ζωγράφου 2, ΤΚ 54634, Θεσσαλονίκη