Ν.Α.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Εθνικής Αντίστασης 161, Φοίνικας, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη