Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Α’ Παθολογική Κλινική

Περιφ. Οδός Θεσσαλονίκης, Ν. Ευκαρπία, ΤΚ 56403, Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης