Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Α’ Παιδιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 54642, Θεσσαλονίκη