Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

ΤΚ 57010, Εξοχή, Θεσσαλονίκη