Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στ. Κυριακίδη 1, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη