ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν.Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος»

Τ: 2313 322100 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2313 322427

Ν.Α.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Τ: 2310 493400 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2310 49353

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Τ: 2310 993111 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2310 993375-6

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Τ: 2313 312000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2310 892462

Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Τ: 2310 323000 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2310 693251-2

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Τ: 2313 30700 Τ. (εξωτ. ιατρείο): 2313 307528